Dochody: 0
Wydatki: 0
Deficyt: 0

Dochody
w ostatnich
latach

Sprawdź jak prezentowały się budżety w poprzednich latach - wybierz interesujący Cię rocznik.

  Wydatki

  Wydatki
  szczegółowo

  Kliknij wybraną kategorię:

   Dochody

   Kalkulator
   mieszkańca

   miesięczny podatek, który zasili budżet samorządu

   117,10 zł
   pln miesięcznie brutto
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   0
   C

   *Kalkulator uwzględnia dwa progi podatkowe, tj. 17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto. Odliczane są od niego koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość podatku nie uwzględnia ulg i indywidualnych odliczeń od podatku.